دی میستورا در رابطه با خطر تجزیه هشدار داد

مطلب و یا خبر دی میستورا در رابطه با خطر تجزیه هشدار داد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور گفت: اگر صلح به سرعت برقرار نشود، خطر « تجزیه » وجود دارد.

آخرین جستجو ها