پگاه آهنگرانی از رویاهای خا تری اش گفت

مطلب و یا خبر پگاه آهنگرانی از رویاهای خا تری اش گفت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پگاه آهنگرانی کارگردان «خانه سینما» که در مستندش جای گفتگو با جواد شمقدری رییس وقت سازمان سینمایی…

اطلاعات