مردان در یک رابطه بیش از ن تحت فشار هستند/بیشتر احساس تنهایی می کنند

مطلب و یا خبر مردان در یک رابطه بیش از ن تحت فشار هستند/بیشتر احساس تنهایی می کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بر اساس یک تحقیق مردان مجرد وقتی در یک رابطه با جنس مخالف قرار می گیرند بیش از ن نسبت به آن رابطه تحت فشار قرار می گیرند.

آخرین جستجو ها