اقدام به دلیل ناکامی در تحقق بی ثباتی خاورمیانه است

مطلب و یا خبر اقدام به دلیل ناکامی در تحقق بی ثباتی خاورمیانه است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
روانسر گفت: اقدام اخیر در رابطه با قدس به دلیل ناکامی در تحقق بی ثباتی در منطقه خاورمیانه و به ویژه در و عراق است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها