عروس داماد بیخیال را کشت+ ع

مطلب و یا خبر عروس داماد بیخیال را کشت+ ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عروس جوان انگلیسی که پس ازش ت عشقی و در توطئه ای شوم، نامزد 23 ساله اش را به شکل فجیعی کشته وگریخته بود، پس ازمحاکمه به حبس ابد محکوم شد.

اطلاعات