پدرسنگدل گردن دخترش را قطع کرد

مطلب و یا خبر پدرسنگدل گردن دخترش را قطع کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پدری با همکاری پسر بیست و چهار ساله اش، سر دختر هفده ساله خود را با ساطور قطع کرد.