قهرمان 14 ساله از شب ز له گفت+ ع

مطلب و یا خبر قهرمان 14 ساله از شب ز له گفت+ ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
داستان قطع نخاع هانیه ازشب ز له 21 آبان در غرب کشور شروع شد. زمانی که او برای خارج خواهر ۳ ساله اش اززیرآوار وارد خانه شد ولی به یکباره دیوار فرو ریخت و هانیه زیر آوار ماند.

اطلاعات