منتجب نیا خطاب به مسئولان: حق ندارید در خود را فراتر از نظارت و نقد بدانید

مطلب و یا خبر منتجب نیا خطاب به مسئولان: حق ندارید در خود را فراتر از نظارت و نقد بدانید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: نظارت و نقد یک اصل مسلم و قطعی است، همه باید تحت نظارت قرار بگیرند، تحت نظارت ناظران مصلح، ناظرانی که هم نظارت داشته و هم نقادی کنند.