استفساریه برنامه پنجم توسعه درمورد قانون خدمات کشوری از دستورکار مجلس خارج شد / وج طرح الحاق یک تبصره به قانون مقررات استخدامی از دستور

مطلب و یا خبر استفساریه برنامه پنجم توسعه درمورد قانون خدمات کشوری از دستورکار مجلس خارج شد / وج طرح الحاق یک تبصره به قانون مقررات استخدامی از دستور از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم و همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون مقررات استخدامی را از دستورکار مجلس خارج د.

اطلاعات