۲ میلیون درخواست برای ید بلیت جام جهانی

مطلب و یا خبر ۲ میلیون درخواست برای ید بلیت جام جهانی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فیفا در دوره اول از مرحله دوم فروش بلیت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تاکنون ۲ میلیون درخواست را دریافت کرده است.

اطلاعات