دوچرخه سواری آرنولد در خیابان های پاریس (ع )

مطلب و یا خبر دوچرخه سواری آرنولد در خیابان های پاریس (ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آرنولد شوارزنگر ستاره سال های گذشته سینما و فرماندار سابق کالیفرنیا با دوچرخه به کنفرانس آب وهوا در پاریس آمد و گفت: «ترامپ فقط خودش را از معاهده پاریس خارج کرده و بقیه هنوز متعهد هستند.» وی در کنفرانس خبری مشترک با شهردار پاریس از سیاست های ترامپ درباره وج از توافق تغییرات اقلیمی پاریس به شدت انتقاد کرد.

آخرین جستجو ها