5 نکته درباره ذوق زدگی کیهان و محافظه کاران از انتقادات علیه

مطلب و یا خبر 5 نکته درباره ذوق زدگی کیهان و محافظه کاران از انتقادات علیه از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آقایان و خانم های محافظه کار! اگر ش ت بخورد، معنایش این نیست که مردم به سمت شما خواهند آمد بلکه گستره و عمق ناامیدی ها، آنقدر زیاد خواهد بود که سمت هیچ نخواهند رفت؛ می فهمید که؟!

آخرین جستجو ها