«شمقدری» عامل اصلی بسته شدن خانه سینما بود

مطلب و یا خبر «شمقدری» عامل اصلی بسته شدن خانه سینما بود از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صف آرایی هنرمندان مقابل یکدیگر از جمله اتفاقاتی بود که آن زمان هم باعث تعجبم شد و هنوز هم بعد از گذشت سال ها، وقتی آن روزها را مرور می کنم از اینکه چطور به این مرحله رسیدیم تعجب می کنم.