ابراهیم گلستان هایش را به پاریسی ها نداد

مطلب و یا خبر ابراهیم گلستان هایش را به پاریسی ها نداد از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گلستان که بارها و بارها در دفاع از کیمیایی نامه نوشته و صحبت کرده است، این بار هم در پی این اتفاق که برای او تلخ بوده، نامه ای خطاب به فرودون نوشت.

آخرین جستجو ها