چرا صدا و سیما واقعیت را درباره جلسه اژه ای و دانشجویان شریف کتمان می کند؟

مطلب و یا خبر چرا صدا و سیما واقعیت را درباره جلسه اژه ای و دانشجویان شریف کتمان می کند؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اصلاح طلبان چون تکرار محتوای جلسه را بازی در پازل رئیس جمهور پیشین می دانند، دوست دارند موضوع هر چه زودتر فراموش شود. اصولگرایان نیز که به طور تاریخی از درک تحولات فضای کشور عقب مانده اند، با فراموش الگوی همیشگی رسانه ای خود در لجن مال و اتهام زنی به دیگران ناله می کنند که «دانشجوی انقل ما با فراغ بال ادعای ضدانقلاب را چونان حقیقت ازلی فریاد می کند».

آخرین جستجو ها