در آرزوی مدرسه...

مطلب و یا خبر در آرزوی مدرسه... از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی مالکی یازده ساله فرزند ا از خانواده هفت نفری و ن یکی از روستاهای زابل هست او به دلیل مشکلات مالی خانواده اش به مدرسه نرفته و موفق به تحصیل نشده است، ولی گاهی اوقات به دلیل کنجکاوی به مدرسه قدیمی نزدیک خانه شان میرود.

اطلاعات