کاش پسران هاشمی در صف میت در کنار سیاستمداران قرارداشتند، نه پشت آنها

مطلب و یا خبر کاش پسران هاشمی در صف میت در کنار سیاستمداران قرارداشتند، نه پشت آنها از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


کاش از همان میت شروع می کردیم که پسران در صف اول در کنار سیاستمداران قرارداشتند، نه پشت آنها.…