کاش پسران هاشمی در صف میت در کنار سیاستمداران قرارداشتند، نه پشت آنها

مطلب و یا خبر کاش پسران هاشمی در صف میت در کنار سیاستمداران قرارداشتند، نه پشت آنها از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


کاش از همان میت شروع می کردیم که پسران در صف اول در کنار سیاستمداران قرارداشتند، نه پشت آنها.…


آخرین جستجو ها