اختصاص بودجه به یک خبرگزاری خاص بی توجهی به سایر رسانه هاست/بعید است مجلس زیربار افزایش قیمت ها برود

مطلب و یا خبر اختصاص بودجه به یک خبرگزاری خاص بی توجهی به سایر رسانه هاست/بعید است مجلس زیربار افزایش قیمت ها برود از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اختصاص بودجه به خبرگزاری منتسب به ت و بی توجهی به سایر رسانه ها یعنی ت قبول کرده است، کارهایش قابل قبول نیست.

آخرین اخبار