بدنسازی و ورزش با استفاده از واقعیت مجازی

مطلب و یا خبر بدنسازی و ورزش با استفاده از واقعیت مجازی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


کمپانی ایکاروس دستگاهی طراحی کرده که افراد می توانند با استفاده از واقعیت مجازی با آن به تمرین…