حضور خانواده آیت الله هاشمی بر مزار پدر+

مطلب و یا خبر حضور خانواده آیت الله هاشمی بر مزار پدر+ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در نخستین شب خا پاری ایشان در حرم (ره) بر مزار وی حاضر…


اطلاعات

آخرین جستجو ها