حضور خانواده آیت الله هاشمی بر مزار پدر+

مطلب و یا خبر حضور خانواده آیت الله هاشمی بر مزار پدر+ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در نخستین شب خا پاری ایشان در حرم (ره) بر مزار وی حاضر…


اطلاعات