حضور کردهای سوری در گفتگوهای صلح در آستانه ضروریست

مطلب و یا خبر حضور کردهای سوری در گفتگوهای صلح در آستانه ضروریست از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی وزارت خارجه حضور کردهای دموکراتیک (pyd) را در گفتگوهای صلح در آستانه ضروری دانست.

آخرین جستجو ها