میوه شب عید تامین است/سرمازدگی به ۳۰ درصد تولید مازندران آسیب زد

مطلب و یا خبر میوه شب عید تامین است/سرمازدگی به ۳۰ درصد تولید مازندران آسیب زد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون جهادب ان اینکه عده ای با وارد بخشی از پرتقال های یخ زده به بازار،طوری وانمود دکه تمام تولید شمال آسیب دیده وقابل استفاده نیست،گفت:ما مشکلی برای تامین پرتقال شب عیدنداریم.

آخرین جستجو ها