غرامت؛ حلقه گمشده قرارداد ایرباس/سکوت؛ استراتژی پاسخ به ابهامات

مطلب و یا خبر غرامت؛ حلقه گمشده قرارداد ایرباس/سکوت؛ استراتژی پاسخ به ابهامات از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
درحالی که پرداخت غرامت به ایران درصورت بازگشت تحریم ها، پاشنه آشیل قرارداد ایرباس با ایران است،مدیرعامل منطقه خاورمیانه ایرباس،استراتژی سکوت را بهترین تدبیر در برابر ابهامات قرارداد می داند.

آخرین جستجو ها