نگاهی به انتخاب اعضای ت

مطلب و یا خبر نگاهی به انتخاب اعضای ت از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با رای معاون رئیس جمهور کرسی وزارت آموزش به یک زن میلیاردر رسید و به این ترتیب حضور ثروتمندان در ک نه این کشور گسترده تر شد اما آیا صرف ثروتمند بودن دلیل انتخاب این افراد است؟

آخرین جستجو ها