کارگروه تنظیم بازار تشکیل جلسه داد

مطلب و یا خبر کارگروه تنظیم بازار تشکیل جلسه داد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارگروه تنظیم بازار به ریاست محمد شریعتمداری تشکیل جلسه داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها