٥٥٠ اثر به جشنواره شکوه شکیبایی در زنجان ارسال شده است

مطلب و یا خبر ٥٥٠ اثر به جشنواره شکوه شکیبایی در زنجان ارسال شده است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون فرهنگی، قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد ی استان زنجان گفت: تاکنون ٥٥٠ اثر به دبیرخانه جشنواره شکوه شکیبایی در زنجان ارسال شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها